ONRC: Implementarea Sistemului de Management al Calității cu bani din Fonduri Europene

2 noiembrie 2018

ONRC: Implementarea Sistemului de Management al Calității cu bani din Fonduri Europene  

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și asistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 – cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.

Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără implementarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.

În acest sens, a fost demarată și atribuită licitația privind achiziţia de servicii de consultanță pentru proiectarea și implementarea Sistemului de Management al Calității, inclusiv servicii de formare profesională necesare derulării proiectului „Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

În paralel, a fost achiziționat setul de standarde necesar în vederea implementării Sistemului de Management al Calității, de la Organismul Național de Standardizare din România (ASRO).

 

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 24 luni

Valoarea proiectului: 31.794.963,25 lei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *