Reactivare societate declarata inactiva fiscal

Un contribuabil poate fi declarat inactiv si ii sunt aplicate prevederile din Codul Fiscal privind efectele inactivitatii daca se afla in una din urmatoarele situatii:

 • nu isi indeplineste, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;
 • se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
 • organul fiscal central constatata ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat;
 • inactivitatea temporara inscrisa la registrul comertului (se poate realiza la cererea contribuabilului intre 1 si 3 ani);
 • durata de functionare a societatii este expirata;
 • societatea nu mai are organe statutare;
 • durata detinerii spatiului cu destinatia de sediu social este expirata.

Important!  Organele fiscale anuleaza, din oficiu, atributul de platitor de TVA, daca societatea devine inactiva din punct de vedere fiscal.

Trecerea ca inactiv a contribuabilului se realizeaza de catre organul fiscal central, prin decizie, emisa conform competentelor si procedurii stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F., care se comunica contribuabilului.


Contribuabilii declarati inactivi pot consulta  “Registrul contribuabililor inactivi sau reactivati”, registru care este public si se afiseaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Click aici si afla daca esti inactiv.


Societatile declarate inactive nu au dreptul sa desfasoare activitati, pana in momentul reactivarii lor.


Contribuabilul declarat inactiv se reactiveaza in cazul in care va indeplini cumulativ, urmatoarele conditii:

 • isi indeplineste toate obligatiile declarative prevazute de lege;
 • nu inregistreaza obligatii fiscale restante (datorii);
 • organul fiscal central constatata ca functioneaza la domiciliul fiscal declarat.

In anumite situatii organul fiscal poate obliga contribuabilul sa indeplineasca anumite conditii si sa nu se mai afle in situatia pentru care au fost declarat inactiv.

Decizia de declarare in inactivitate/ reactivare produce efecte fata de terti din ziua urmatoare datei inscrierii in Registrul Contribuabililor inactivi/ reactivati (in termen de cel mult 5 zile de la data comunicarii).
 

Va oferim servicii in vederea „indreptarii” si respectarii conditiilor juridice pentru reactivarea societatii, in raport cu cauza pentru care a fost declarata inactiva in unele cazuri, sediul social expirat, prin mentiuni la Registrul Comertului de prelungire sau schimbare sediu social. De asemenea oferim servicii de gazduire sediu social.

Tarif intocmire dosar reactivare societate suspendata la ANAF:  450 Lei

Obtinere TVA Intracomunitar

O persoana impozabila are obligația de a obține codul special de TVA Intracomunitar in urmatoarele cazuri:

 • realizează achiziții intracomunitare de bunuri a căror valoare depășește plafonul de 10.000 euro;
 • prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului din alt stat membru este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 307 alin. (2)din Codul fiscal;
 • achiziționează un serviciu de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2)din Codul fiscal;
 • in cazul livrărilor intracomunitare de bunuri realizate de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agricultori;

Atentie!  Înregistrarea conform art. 317 din Codul fiscal nu conferă persoanei impozabile calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, codul de înregistrare obținut în baza art. 317 din Codul fiscal trebuie utilizat numai pentru achiziții intracomunitare sau pentru servicii intracomunitare

În cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri, obligația solicitării înregistrării speciale în scopuri de TVA intervine înainte de a efectua achiziția intracomunitară prin care se depășește plafonul de 10.000 de euro (34.000 de lei) într-unan calendaristic.


Societatile pot consulta “Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA”, registru care este public si se afiseaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Click aici si afla daca esti platitor de TVA.


Plafonul pentru achizițiileintracomunitareeste constituit din valoarea totală, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, datorată sau achitată în statul membru din care se expediază ori se transportă bunurile.


Persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România poate opta pentru înregistrarea specială în scopuri de TVA chiar dacă nu depășește plafonul de 10.000 euro. Persoana impozabilă neplătitoare de TVA nu are obligația să solicită înregistrarea specială în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul fiscal în următoarele cazuri:

 • livrari intracomunitare de bunuri;
 • exporturi de bunuri;
 • importuri de bunuri;
 • achizitii intracomunitare de bunuri in limita plafonului de 10.000 Euro;

Persoana care solicită înregistrarea specială în scopuri de TVA va primi un certificat de înregistrare în scopuri de TVA cu un cod de înregistrare fiscală diferit de cel primit la înregistrarea inițială la Registrul Comerțuluisau la organul fiscal.

Criterii obtinere TVA de la ANAF

O societate comerciala poate solicita inregistrare in scopuri de TVA prin optiune daca indeplineste urmatoarele criterii:

1. Conditii cu privire la sediul social si punctele de lucru: 

 • sediul social si punctele de lucru sunt detinute in baza unor contracte pe o perioada mai mare de un an;
 • la sediul social, punctul de lucru sau in afara acestora se desfasura activitati economice conform legii;

2. Conditii cu privire la asociati, administratori sau titulari: 

 • sa nu fi detinut societati aflate in procedura insolventei sau a falimentului;
 • sa nu fi detinut societati declarate inactive fiscal care nu au fost reactivate;
 • sa nu aiba inscrise in cazierul fiscal fapte de natura contraventionala, fiscala sau penala;
 • in ultimii 5 ani fiscali sa nu fi fost membrii la entitati care inregistreaza sau au inregistrat datorii restante la buget mai mari de 50.000 Lei;
 • sunt depunctate societatile cu administratori care nu sunt rezidenti fiscal in Romania;

3. Conditii cu privire la entitate: 

 • in ultimii 5 ani fiscali sa nu fi avut cerere de inregistrare in scopuri de TVA anulata;
 • sa nu fi avut o cerere de obtinere cod de TVA la ANAF respinsa;
 • societatea trebuie sa detina un contract de prestari servicii cu o societate de contabilitate membra CECCAR;
 • entitatea trebuie sa aiba cel putin un salariat;
 • societatile declarate inactive li se retrage din oficiu atributul de platitor de TVA;

Important! Conform Ordinului nr. 167/2019, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 codul de TVA poate fi obtinut in aceeasi zi in care s-a facut cererea. Procedura se aplica unei firme noi care opteaza pentru codul de TVA la cerere, iar nu pentru cei care sunt obligati conform legii la depasirea plafonului de 300.000 Lei.

Atentie!  In termen de 15 zile, organul fiscal anuleaza inregistrarea ca platitor de TVA a societatilor care au obtinut acesta dar care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege.

Societatile pot consulta “Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA”, registru care este public si se afiseaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Click aici si afla daca esti platitor de TVA.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial